Diagnoza psychologiczna

Czym jest diagnoza psychologiczna?

Diagnoza psychologiczna jest bardzo ważnym elementem diagnozy pacjenta. Mieści się w zakresie diagnozy psychiatrycznej i jest niezbędna do uzyskania całościowego obrazu danej osoby. Diagnozę psychologiczną wykonują wyłącznie doświadczeni specjaliści z doświadczeniem klinicznym. Możliwa jest diagnoza zarówno osoby dorosłej, jak i dzieci i młodzieży.

Ogólne cele diagnozy psychologicznej:

  • opis stanu pacjenta i jego funkcjonowania w życiu codziennym,
  • ocena mocnych stron, zasobów oraz trudności danej osoby,
  • wykrycie mechanizmów leżących u podstaw objawów chorobowych,
  • próba odpowiedzi na pytanie czy i jakiego leczenie potrzebuje pacjent,
  • przygotowanie i wprowadzenie zindywidualizowanego postępowania leczniczego i terapeutycznego.

W zależności od rodzaju diagnozy i problemu, z jakim przychodzi pacjent, cele te mogą ulegać zmianie.

Jak wygląda diagnoza: W zależności od rodzaju diagnozy, celu oraz potrzeb pacjenta, wykonywane są inne testy. Podstawą każdej diagnozy, bez względu na wykonywane badanie, jest wywiad z pacjentem. Ważne jest, aby na wizytę diagnostyczną przyjść odpowiednio przygotowanym. Powinno się więc być wyspanym i wypoczętym. Niedopuszczalne jest bycie pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

Diagnoza psychologiczna dziecka stanowi próbę wyjaśnienia czynników i mechanizmów psychologicznych wpływających na powstawanie zgłaszanych problemów oraz genezy tych że problemów. Służy poznaniu dziecka, jego możliwości rozwoju, zachowań, specyfiki trudności w funkcjonowaniu szkolnym, osobniczym, w relacjach rodzinnych, czy rówieśniczych.  Określa udział czynników organicznych, środowiskowych i psychologicznych w powstawaniu i podtrzymywaniu się nieprawidłowych form zachowań i funkcjonowania. Może dotyczyć całości funkcjonowania psychicznego danej osoby np. inteligencja i osobowość lub jednego z elementów funkcjonowania człowieka np. dominujące potrzeby, system wartości.

Kontakt

Psychologiepraktijk Bujek

Hildebranddref 78

3561VG Utrecht

info@psycholoogbujek.nl

+31 (0) 6 17761779

Umów się na spotkanie

Aby umówić się na spotkanie, prosimy o kontakt telefoniczny lub wypełnienie formularza kontaktowego

O praktyce

Praktyka psychologiczna Bujek jest niezależną praktyką pomocy psychologicznej w Utrechcie