Pomagam osobom, które:

  • wskutek trudnej sytuacji życiowej (rozstanie, zdrada, śmierć bliskiej osoby, zagrożenie własnego życia lub zdrowia) doświadczają przeżyć, z którymi nie potrafią sobie poradzić
  • przeżyły traumę na podstawie, której stwierdzony został Zespół Stresu Pourazowego
  • mają obniżony nastrój, czują się nieszczęśliwe, zmęczone bez wyraźnej przyczyny
  • cierpią z powodu nadmiernego napięcia, lęku, stresu
  • nie radzą sobie ze swoją złością, gniewem, agresją
  • doświadczają trudności w kontaktach z innymi ludźmi – czują się samotne, niezrozumiane, nieakceptowane, mniej wartościowe
  • mają trudności w radzeniu sobie z codziennymi sytuacjami w pracy, w domu, w rodzinie
  • mają poczucie, że mimo wielu starań popełniają wciąż te same błędy
  • chcą być pewniejsze siebie, bardziej asertywne
  • w małżeństwie / związku doświadczają kryzysu w relacji, mają problemy we wzajemnej komunikacji, myślą o rozstaniu, chcą odbudować wzajemną więź, doświadczają stresujących sytuacji życiowych

Oferuje również pomoc dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców, służąc wsparciem i podporą w różnych problemach, z dysfunkcjami rozwojowymi,  z   trudnościami  w  nauce  szkolnej  oraz  z  problemami emocjonalnymi i społecznymi.
Pracuje z dziećmi przeżywającymi niepokoje, lęki, depresje, przejawiającymi nadpobudliwość, zachowania opozycyjne, agresję i autoagresję.
Swoją pomocą obejmuje również rodziców, aby poprawiać ich jakość życia oraz bardziej efektywnie wspierać rodzinę jako całość, i poszczególnych jej członków.
Prowadzę także treningi dla rodziców rozwijające ich umiejętności wychowawcze (jak z miłością i szacunkiem stawiać dziecku granice i wspierać ich rozwój).

Kontakt

Psychologiepraktijk Bujek

HSamuel van Houtenstraat 2

3515EA Utrecht

info@psycholoogbujek.nl

+31 (0) 6 17761779

Umów się na spotkanie

Aby umówić się na spotkanie, prosimy o kontakt telefoniczny lub wypełnienie formularza kontaktowego

AGB – code praktijk:  94064495

AGB – code zorgverlener: 94105217

NIP – nummer: 229048

SKJ – nummer: 130004630

K.v.K:   73253995

Btw nr.  NL266395582B01

IBAN:   NL43 ABNA 0834 1208 28