Wsparcie dla rodziny

Jako rodzina nieustannie stajesz przed wyzwaniem wspólnego życia w ciągle zmieniających się okolicznościach. W końcu dzieci rodzą się lub opuszczają dom, a różne etapy życia wymagają od rodziców różnych umiejętności rodzicielskich. Umiejętności, których nikt nas nie nauczył, a ktore sa nam potrzebne do wypełniania obowiazków. Jako rodzic rozmawiasz o tym, jak chcesz sobie z tym poradzić. Lub otrzymujesz niechciane porady i wskazówki od rodziny, przyjaciół, nauczycieli szkolnych i mediów społecznościowych.

Zwykle idzie dobrze, a dzieci rozwijają się w zdrowy sposób. Jednak sytuacje mogą pojawić się w różnych okolicznościach, w których (tymczasowo) potrzebujesz wsparcia jako rodzic. Na przykład, gdy istnieje poważna choroba, upośledzenie, utrata rodzica lub dziecka w gwałtownym czasie lub przy porowodzie.

Pomoc dla młodzieży może być indywidualna, ale zazwyczaj odbywa się to we współpracy z rodzicami i ewentualnie innymi członkami rodziny. W końcu, gdy jeden członek rodziny cierpi z powodu czegoś, rzadko zdarza się, że inni nie są zaangażowani. Ponadto ważne jest, aby korzystać z wiedzy osób bliskich młodemu człowiekowi.

W przypadku tej intensywnej formy pomocy przychodzę do domu raz lub kilka razy w tygodniu, w zależności od prośby o pomoc. Pracujemy razem nad formą wspólnego życia, w której każdy członek rodziny znowu będzie czuł się jak w domu.

Rodziny, które przeżywają trudności w wypełnianiu funkcji  opiekuńczo-wychowawczej, mogą otrzymać wsparcie w postaci usług asystenta rodziny.

Pomagamy m.in.:

  • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej;
  • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych jak również wychowawczych z  dziećmi;
  • wspieranie aktywności społecznej rodzin;
  • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
  • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowe;
  • udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
  • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
  • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci.

Kontakt

Psychologiepraktijk Bujek

Hildebranddref 78

3561VG Utrecht

info@psycholoogbujek.nl

+31 (0) 6 17761779

Umów się na spotkanie

Aby umówić się na spotkanie, prosimy o kontakt telefoniczny lub wypełnienie formularza kontaktowego

O praktyce

Praktyka psychologiczna Bujek jest niezależną praktyką pomocy psychologicznej w Utrechcie